Photos

2010 Z3

Ehdotan että Veiko Kespersaks
tutustuu ensin vaikkapa näihin
Karl-Erik Forsbergin kirjoihin:

Berling antikva (1952)
Antiqua. Vandring bland
bokstavsformer (1957)
Exlibris, monogram och andra
märken (1981)
Bokstaven i mitt liv (1982)
Mina bokstäver (1983)
Skrift. Handledning
i kalligrafi (1986)
Bokstaven och ordet (1990)
Vandring bland
bokstavsformer (1992)
Alpha Magica (1994)
Bokstaven som konst (1996)

Kespersaksin kannattaa lukea
myös Erik Lindegrenin kirja
Vära bokstäver. Se on julkaistu
neljä vuotta ennen hänen
syntymäänsä, mutta on hienoin
kalligrafiasta julkaistu teos
Pohjoismaissa, joka minun
käsiini on toistaiseksi osunut.

Comments are closed.