Photos

2010 Z1

Kaunokirjoituksen ja tekstauksen
ammattimainen opetus Suomessa
alkoi jo vuonna 1871 perustetussa
Veistokoulussa, joka on Aalto
yliopiston ja Taideteollisen
korkeakoulun edeltäjä Suomessa.
Oppilaitoksen tekstauksen
opettajina ovat toimineet 1920
-luvulta alkaen esimerkiksi
Topi Vikstedt, Germund Paaer ja
Olof Eriksson.

Kaunokirjoituksen ammattimaista
opetusta annettiin myös 1863
perustetussa Jyväskylän opettaja-
seminaarissa koulutettaville
kansakoulunopettajille, joiden
tehtävä oli opettaa kauno-
kirjoitusta koko Suomen kansalle.

Comments are closed.