Photos

2010 QB

Paul Standardin
mietelmä on ladottu
Classic Regularilla
käyttäen versaalia.
Näin voit vertailla
kolmen leikkauksen
typografisia eroja
samassa tekstissä.

Comments are closed.