Photos

2010 MX

Lukemisen lisäksi kirjoitan.
Olen huomannut sen olevan
minulle tarpeellista.

Kun kirjoittaa, joutuu todella
lukemaan kahteen kertaan –
useimmiten vielä useampaan.
Kirjoittaminen terävöittää
ja täsmentää ajattelua – olen
huomannut – ja siksi kirjoitan
hyvin mielelläni. Näin voin
säilyttää kontrollin kokonai-
suuteen ”taiteen tekemisessä
ja graafisessa suunnittelussa”.

En tyydy vain visualisoimaan
tekemääni työtä. Osallistun
aina sisällön luomiseen kaikissa
vaiheissa alusta loppuun asti.

Comments are closed.