Photos

2010 M

Tässä on minun
muotoilemani ensim-
mäinen kirjainperhe.
Se on nimeltään
Designer Classic.

Olen suunnitellut tähän
perheeseen viisi leikkausta:
Thin, Extra Light, Light,
Regular ja Swash. Ne kaikki
esitellään kuvina seuraa-
villa sivuilla. Tämän julkai-
sun kaikki muut kuin
nämä järjestelmään kirjoi-
tetut tekstit on ladottu
aina Designer Classicilla.

Comments are closed.