Photos

2010 K

Björn Wahlroos ei tiedä,
että hänellekin olen
suunnitellut ex libriksen.
Ehkä joku kertoo sen.

Olen käyttänyt suunnittelussa
omaa piirtämääni kirjain-
tyyppiä, jonka nimi on Designer
Classic. Suunnittelun lähtö-
kohta on roomalainen meisseli-
tyyli ja sen mittasuhteisiin
perustuva kalligrafisen kevyt
ja sirorakenteinen antiikva.

Näissä ex libriksissä halusin
havainnollistaa kirjaintyypin
visuaalista olemusta, luonnetta
ja erästä käyttötarkoitusta.

Comments are closed.