Photos

2010 H

Einar Grön ja Andersonin
veljekset eivät tiedä,
että olen suunnitellut
heille ex librikset.

En myöskään jaksa yrittää
saada yhteyttä heihin. Mutta
jos innokkaat keräilijät
etsivät minulle nämä asiak-
kaat saatan tehdä kirjan-
omistajamerkeistä originaalit.

Mutta ennenkuin mihinkään
tässä asiassa ryhdytään,
haluan sanoa, että minä en
muuta näissä mitään.
Värejä saatan suostua muok-
kaamaan, jos se johtaa
parempaan lopputulokseen.

Comments are closed.