Photos

2010 B

Tällä vuosikymmenellä olen
palannut nuoruuden unelmien
pariin – kirjainmuotoiluun.

Niistä luovuin nuorena sen vuoksi,
ettei köyhä poika olisi 60-luvulla
voinut kirjaimia tekemällä ostaa
autoja ja asuntoja. Realismi voitti
unelmat, jotka toteutuivat toisella
tavalla. Nyt oman yrityksen jo
lopetettuani olen voinut palata
harrastuksiini – kirjainten pariin.

Edellytykset ovat entiseen verrat-
tuna aivan toiset. Nyt kirjain-
tyyppejä voi muotoilla digitaali-
sesti ladontavalmiiksi asti.
Tietotekniikka ja kirjainmuotoilu-
ohjelmat ovat tehneet tämän
mahdolliseksi. Jos se olisi ollut
mahdollista 1960-luvulla, urani
suunnittelijana olisi saattanut
olla aivan erilainen. Olin niin
kiinnostunut kirjainmuotoilusta.

Seuraavilla sivuilla näet kirjain-
muotoilun tuloksia viime vuosilta.

Comments are closed.