Photos

2000 E

Seuratessani kalligrafian
kehitystä huomasin sen
irtautuvan alkuperäisestä
tarkoituksestaan.

Kansainvälisessä kalligrafiassa
alkoi ilmetä suuntaus, jossa
kirjaimet saivat väistyä alku-
peräisestä tarkoituksestaan,
jota varten kirjoitustaito oli
luotu. Kirjainten alkuperäinen
tarkoitus oli muodostaa sanoja
ja lauseita – välittää tietoa
kirjoittaen – ihmiseltä toisille
ihmisille.

Nyt tavoitteeksi näytti nousevan
kirjaimet, joilla ei ollut enää
eksaktia sisältöä. Ehkä kaikki
maailmassa oli jo kirjoitettu ja
sanottu. En ollut tästä lainkaan
vakuuttunut, enkä innostunut.

Tästä huolimatta tein Pietariin
vuonna 2008 avattuun kansain-
väliseen kalligrafianäyttelyyn
kolmen työn sarjan, jonka nimi on
”Art is a never-ending story”.
Nämä työt on tehty digitaalisella
alustalla ja nopealla paineen-
tunnistavalla kynällä. Olin etsinyt
työvälinettä, jolla voisi tehdä
harjoitelmia herkästi ja nopeasti,
ja löysin silloin tämän välineen.

Comments are closed.