Photos

1980 OA

Tältä näyttää Morrisin
näyttelyyn suunnittelemani
kalligrafinen kirjaintyyppi
hiukan isommassa koossa.

En ollut koskaan pyrkinyt
yhdistämään antiikvan ja
tekstuuran piirteitä samassa
tyypissä, mutta tietoisesti
tein saman virheen kuin
William Morris teki kirjain-
muotoilussaan. Mutta itse
olin kiinnostunut keveydestä,
Morris pyrki typografiassa
tummuuteen. Tämä on olen-
nainen ero pyrkimyksissä.
En ole koskaan kuullut, mitä
mieltä Hermann Zapf oli
ollut minun kirjaintyypistäni.

Comments are closed.