Photos

1980 K5

Tyhjä lautanen ei siis ole
tyhjä lautanen suunnittelijan
edessä. Se on myös uusi
käyttämätön mahdollisuus.

Siihen voi suhtautua monella
tavalla. Nähdä se vain erillisenä
tehtävänä, tai sen voi nähdä
mahdollisuutena luoda yritys-
kuvaa tavoitteellisesti.

Tämä näkemysten välinen ero
on hyvin merkittävä. Se ratkaisee
suunnittelun laadun ja suunnit-
telijan ammattitaidon. Näkemys
voi olla strateginen – tai se ei
ole. Kysymys on suunnittelun
intelligenssistä, josta Suomessa
ei puhuta vielä mitään.

Comments are closed.