Photos

1980 K3

Se miksi minun roolini yleensä
graafisessa suunnittelussa
oli enemmän kuin kalligraafikon
johtui varmasti siitä, että olin
yli 15 vuotta työskennellyt
kahdessa hyvässä mainostoi-
mistossa AD:na, suunnittelijana.

Työskentelin vuosina 1968-1975
SEKissä ja 1975-1983 Anderson
& Lembke Oy:ssä. Kummassakin
toimistossa sain niinä vuosina
parhaimman mahdollisen silloin
Suomessa saatavilla olevan
koulutuksen viestinnän strategi-
seen ajatteluun käytännön suun-
nittelutyössä. Tämä on luonut
edellytykset osallistua tavoit-
teiden määrittelyyn ja strategian
suunnitteluun eri projekteissa.

Comments are closed.