Photos

1970 D3

English Script on vanha
kirjoitustyyli, joka nousi
USA:ssa Tony Di Spignan
ja Herb Lubalin käsissä
kukoistukseen logoissa.

Seurasin typografiaa U&LC-
lehden välityksellä USA:ssa
ja halusin tietysti kokeilla
taitoani tehdä logoja vastaa-
vaan tapaan. Sain tähän
tilaisuuden vuonna 1978,
kun työtoverini Tuija Raja-
halme pyysi minua suunnit-
telemaan uuden logotypen
sisarensa studiolle, joka
valokuvasi henkilökuvia ja
perhepotretteja Turussa.

Comments are closed.