Photos

1970 H

Tämä kalligrafinen työ
on harjoitelma – kunnian-
osoitus Hermann Zapfille.

Olin jo 60-luvulla havahtunut
kyvyttömyyteeni tehdä rytmi-
sesti vaativia kokonaisuuksia.
Siksi 70-luvulla harjoittelin
Zapfin töitten innoittamana
tekstikokonaisuuksia. Valitsin
nämä tekstit kritiikittömästi,
kiinnittämättä päähuomiotani
niiden sisältöön. Harjoituksen
kohteena oli tekstin rytmi
ja kirjainmuotojen vivahteikas
variointi tekstiryhmässä
ja sen luomassa visuaalisessa
kokonaisuudessa.

Comments are closed.