Photos

1970 G1

Kalligrafiassa ei ole
tärkeää vain erillisten
kirjainten muoto.

Kaikkein tärkeintä on
visuaalinen kokonaisuus,
kirjainten variointi ja
tekstiryhmän sommittelu.
Niistä muodostuu kuva,
joka puhuttelee värityksen
ja paperin ohella katsojaa.
1970-luvulla harjoittelin
näitä asioita töissäni,
joita ei koskaan oikeastaan
julkaistu. Ne jäivät vain
harjoitelmiksi arkistooni.
Lähetin niitä myöhemmin
ulkomaisiin julkaisuihin
ja kansainvälisiin näytte-
lyihin. Niihin osallistumalla
testasin töitteni laatua.

Comments are closed.