Photos

1960 Z2

Tämän diplomin teksti
on tehty isommassa
koossa ja reprokuvattu
painettuun kokoon.

Näin tehtiin 60-luvulla
kaikki paino-originaalit.
Oheinen kuva ei ehkä
tee oikeutta painetulle
diplomille, koska teksti
on niin tiheää, että se
sulautuu netissä yhteen.

Silti kuva antaa yleis-
vaikutelman diplomista,
jossa asiakkaan kirjoit-
taman kapulakielisen
tekstin pohjalta loppu-
tulosta on tavoiteltu
ilman turhia koristeita.
Niitä yritin välttää.

Comments are closed.