Photos

1960 Z

Tein joskus adresseja
ja diplomeja 60-luvulla.

Tämä kuva on osa pitkästä
rullattavasta kääröstä.
Valitsin ruotsinkielisen
tekstin näytteeksi, koska
suomenkielinen teksti
ei näytä yhtä hyvältä kuin
ruotsinkielinen. Se johtuu
suomenkielen kaksoiskon-
sonanteista ja pitkistä
vokaaleista, jotka luovat
tekstiin monotoonisuutta,
jota ei pysty korjaamaan
kalligrafisilla keinoilla.

Suomenkieli ei ole visuaa-
lisesti maailman kaunein
kieli. Tämän kielemme
erityispiirteen ovat tiedos-
taneet aina kaikki hyvää
typografista laatua arvos-
tavat suunnittelijat.

Comments are closed.