Photos

1960 S

Kalligrafia istui erityisen
hyvin uskonnollisiin ja
elämänfilosofisiin kirjoihin.

Niissä tarvittiin otetta,
jossa kirjan kiinnostavuus
perustui kirjan nimeen
ja käsitteelliseen sisältöön,
jota ei haluttu kuvittaa
virheellisesti viittaamaan
johonkin suuntaan. Kirjaimet
ja niiden muotoilu saattoi
sopivasta vihjata sisältöön.
Tässä pienen kirjan nimiö
60-luvun puolivälin tienoilta.

Comments are closed.