Photos

1960 R

Jokainen kirjanpäällys oli
minulle uusi mahdollisuus
kokeilla taitoani muotoilla
kalligrafisesti kirjaimia.

Sen lisäksi se oli myös
mahdollisuus luoda uraa ja
profiloitua. Siksi panin
jokaiseen päällyksen suun-
nitteluun mukaan kaiken
sen hetkisen näkemykseni ja
taitoni, koko sydämeni –
en koskaan mitään vähempää.

Comments are closed.