Photos

1960 Q

Kesällä 1965 tein ensim-
mäisen ulkomaanmatkan.

Menimme häämatkalla Ruotsin
halki kesällä Kööpenhaminaan.
Matka oli minulle järisyttävä
visuaalinen kokemus. Olin
jo vuotta aiemmin tutustunut
ruotsalaiseen kalligrafiaan
ja kirjainmuotoiluun Erik
Lindeqrenin hienossa kirjassa
Våra bokstäver.

Matkalla saatoin omin silmin
nähdä, miltä näyttää ruotsa-
lainen kaupunkikuva, neonvalot,
julkisivut ja koko miljöö. Se teki
minuun järisyttävän vaikutuksen.
Se oli mielestäni vielä silloin
Suomeen verrattuna aivan käsit-
tämättömän korkeatasoinen.

Siksi minusta tuli ruotsalaisen
kirjainmuotoilun, typografian ja
kalligrafian harras ihailija.
Tehdessäni 60-luvun puolivälin
jälkeen kirjanpäällyksiä sain
ja hain kirjainmuotoiluun vaikut-
teita Karl-Erik Forsberg’ilta.

Comments are closed.