Photos

1960 P

Markus Itkonen kertoo vielä
väitöskirjassaan seuraavaa:

”Ruuhinen osallistui antiikvaversaa-
lillaan Flex amerikkalaisen Visual
Graphics Corporationin kirjainmuo-
toilukilpailuun 1966. Olof Eriksson
osallistui siihen antiikvoillaan
Stella Polaris ja Medaille II, mutta
kumpikaan heistä ei menestynyt
siinä (kilpailussa).”

Toisin sanoen sateisena kesänä
1966 myös kilpailtiin. Olof Eriksson,
joka oli vaikuttanut minuun hyvin
voimakkaasti opettajana osallistui
samaan kirjainmuotoilukilpailuun.
Emme menestyneet ja katsoessani
tyyppiä ymmärrän syyn. Tyyppi ei
ollut riittävän kypsä markkinoille.
Kalligraafiset kirjaintyypit eivät
menesty hyvin kovilla markkinoilla.

Comments are closed.