Photos

1960 J4

Minun mielestäni uutta luova
kalligrafia ei ole vain jonkun
koulukunnan, kirjoitustyylin
tai historiallisen perinteen
jatkamista ja valitun tyylin
mekaanista toistamista.
Taide vaatii aina myös omaa
persoonallista panosta.

Bauhausin mestari Josef Albers
on sanonut: ”Taide ei ole koskaan
vain matkimista ja jäljittelyä, vaan
uuden luomista”. Sanoessaan
näin, hän ei puhunut kirjaimista
ja kalligrafiasta, vaan kaiken
taiteen tekemisestä sekä taiteen
todellisesta olemuksesta.

Korttiharjoitelmani vuodelta 1964.

Comments are closed.