Photos

Yöllä / At Night B

Yöllä / At Night -näyttely
esittelee vastauksia kuvien
sisältöön ja havainnolistaa
taiteen historiassa jo yli
sata vuotta sitten esitetyn
väittämän: Taiteen tehtävä
ei ole kuvata näkyvää, vaan
tehdä näkyväksi.

Comments are closed.