Photos

Rocky Walls B

Tämä näyttely on syntynyt
vuosikymmeniä jatkuneesta
kiinnostuksesta kallioita,
kallioseinämiä ja anonyymejä
kallioleikkauksia kohtaan.
Oheinen teksti valottaa
Erkki Ruuhisen ajatuksia ja
huomioita maalauksien
taustoista ja lähtökohdista.

Comments are closed.