Photos

The Winter Z1B

Joutsan taajaman äärellä
on luonnonkaunis paikka,
jonka nimi on Myllykoski.

Viherin järvestä laskee moni-
haarainen joki Myllykosken
kautta Myllylahteen virraten
kohti 4-tietä – Joutsansalmea.
Myllykoski on tervaleppien
ja koivujen metsittämä
luonnontilainen kosteikko ja
puisto, jossa pieni joki
haarautuu useisiin uomiin.

Olen vieraillut Myllykoskella
kesällä ja talvella kuunte-
lemassa kosken kohinaa ja
lintujen ääniä, ja olen valo-
kuvannut sieltä satoja kuvia.
Muutamia niistä on esillä
seuraavilla sivuilla. Ne on
kuvattu talvella 2009 ja 2010.

Comments are closed.